Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Vetting là gì?
Vetting là một phần trong quản lý rủi ro. Các rủi ro hình thành trong quá trình hoạt động và khai thác tàu.

Tại sao chúng tôi phải kiểm tra tàu?
Bạn tham khảo trang Giới thiệu thanh kiểm tra tàu để hiểu rõ tầm quan trọng của công tác thanh kiểm tra tàu

Làm thế nào để thực hiện công tác thanh kiểm tra?
Bạn tham khảo thông tin trang Hướng dẫn thanh kiểm tra tàu trong menu Tra cứu để hiểu về dịch vụ thanh kiểm tra tàu của PV EIC.

Khi nào thực hiện thanh kiểm tra tàu?
Công tác thanh kiểm tra tàu là bắt buộc đối với bất kỳ tàu nào được sử dụng để tác nghiệp hàng hóa tại cảng Dung Quất.

Liên lạc với ai?
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua email vetting@pvmr.vn, hoangl@pvmr.vn hoặc thông qua form liên hệ, hoặc thông qua thông tin hỗ trợ trực tuyến trong cột bên trái của website.

Làm thế nào để sắp xếp lịch cho một vụ kiểm tra tàu?
Bạn tham khảo trang Hướng dẫn thanh kiểm tra tàu và làm theo trình tự hướng dẫn hoặc liên lạc với chúng tôi qua các thông tin hỗ trợ trực tuyến hoặc thông qua form liên hệ.

Chi phí cho 01 vụ kiểm tra tàu là bao nhiêu?
Để biết rõ thông tin chi tiết về chi phí thanh kiểm tra tàu, bạn xem thông tin Biểu phí thanh kiểm tra tàu trong menu Tra cứu.

Thời hạn hiệu lực báo cáo kiểm tra của BSR là bao lâu?
Vui lòng quay lại với chính sách của chúng tôi, chính sách nêu rõ:
Nếu một tàu không có nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm cho tài sản của BSR, và kết quả kiểm tra tàu là “chấp nhận”, thời hạn hiệu lực được đưa ra cho các tàu như sau:

– Nếu tàu nhỏ hơn 10 tuổi, thời hạn hiệu lực là 09 tháng.
– Nếu tàu từ 10 tuổi trở lên, thời hạn hiệu lực là 06 tháng.

Nếu tàu được chỉ định có kết quả kiểm tra/ hoặc chương trình được chứng nhận từ một tổ chức hàng hải quốc tế, ví dụ: OCIMF…thì con tàu này có được công nhận và chấp nhận vào hệ thống của BSR không?
Được chấp nhận, thời hạn hiệu lực được qui định như sau: đối với các tàu vừa trải qua kiểm tra do Shell, Petronas, Bp…thực hiện, có bản báo cáo theo chương trình Sire report và kết quả của vụ kiểm tra đó là “đạt” thì BSR đồng ý chấp nhận tàu đó. Với điều kiện hiệu lực còn hơn 03 tháng. Trong trường hợp như vậy, chủ tàu/ người khai thác phải trình cho PV EIC bản báo cáo kiểm tra tàu và thư phê duyệt từ Oil Major. Trên cơ sở đó, PV EIC sẽ tiến hành soát xét và đề nghị BSR chấp nhận tàu. Phí soát xét cho 01 tàu có báo cáo theo Sire report là 100 USD/ 01 lần soát xét.

Có thể thực hiện việc kiểm tra tàu dựa trên các thông tin trao đổi qua điện thoại trong khoảng thời gian cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ không?
Không, các vụ kiểm tra chỉ được thực hiện dựa trên các yêu cầu bằng văn bản do chủ tàu/ người khai thác đưa ra. Không thực hiện vụ kiểm tra dựa trên các thông tin bằng miệng. Yêu cầu kiểm tra tàu phải gửi đến PV EIC trước ngày dự kiến kiểm tra ít nhất là 01 tuần, sau đó tiếp tục cập nhật các thông tin thay đổi ETA của tàu đến PV EIC cho đến khi Thanh tra viên lên tàu thực hiện kiểm tra.

Vụ kiểm tra sẽ được thực hiện ở những cảng nào?
Chính sách vetting của BSR qui định tàu chỉ được kiểm tra tại các cảng bên ngoài BSR tùy thuộc vào sự sắp xếp của chủ tàu và sự xác nhận thực hiện công việc của PV EIC.

Có phải chỉ thực hiện vụ kiểm tra trong khi tàu đang dỡ hàng không?
Chính sách vetting của BSR qui định tàu chỉ được kiểm tra trong trạng thái làm hàng (nhận hàng hoặc dỡ hàng, trong đó tốt nhất là dỡ hàng) nhằm cho phép đánh giá hệ thống và quy trình làm hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào việc xem xét hồ sơ của chủ tàu thỏa mãn và tình hình hoạt động của đội tàu đó, cũng như tình hình hoạt động của cảng, kiểm tra có thể xem xét thực hiện khi con tàu được kiểm tra trong tình trạng không có hàng.