PVN với OCIMF

PVN với OCIMF

PVN trở thành thành viên chính thức và đầy đủ của OCIMF kể từ ngày 18/11/2009. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt nam nói chung và của công nghiệp dầu khí Việt nam nói riêng.

Là thành viên của OCIMF, PVN đã cam kết và nỗ lực thực hiện việc duy trì công tác đảm bảo an toàn cho tài sản, con người và môi trường trong mọi hoạt động của mình.

PVN đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

  1. Tổ chức thanh kiểm tra thí điểm một số kho cảng của PVOil dựa trên bộ câu hỏi “Terminal Baseline Criteria & Assessment Questionnaire” của OCIMF.
  2. Tổ chức vetting tàu vào làm hàng tại cảng Dung quất kể từ tháng 11/2009.
  3. Tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản về vetting tàu cho 15 học viên của PVMR, PVT và DQR.
  4. Tham gia Diễn đàn Cảng dầu Châu Á – Thái bình dương (kỳ họp thường niên lân thứ 16 tại Singapore) là một trong 3 diễn đàn cảng dầu của OCIMF. Tại diễn đàn này, các đại biểu của PVOil và PVMR đã có những đóng góp ý kiến và giới thiệu hoạt động của đơn vị cho các thành viên diễn đàn và nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích và thiết thực từ các thành viên khác.
  5. Tổ chức buổi làm việc tại Văn phòng OCIMF. Lần gặp trực tiếp giữa đại diện PVN (đại biểu của Ban Kế hoạch PVN, Kho cảng PVG Thị vải và PVMR) với toàn bộ Ban điều hành của OCIMF (Giám đốc, các Chuyên gia phụ trách các Hội đồng và Tiểu ban) đã giúp cho hai bên có được hiểu biết về tổ chức của nhau rõ ràng và đây đủ hơn. Ban điều hành OCIMF đánh giá cao tầm vóc và các nỗ lực của PVN trong công tác đảm bảo an toàn tài sản, con người và bảo vệ môi trường – mục tiêu chính của Tổ chức OCIMF. Ban điều hành OCIMF cũng đề xuất những việc PVN cần làm trong thời gian tới và những hỗ trợ của OCIMF cho PVN trong việc đưa các thông tin, hướng dẫn của OCIMF vào hoạt động hàng hải của PVN.