OVID

OVID

Cơ sở dữ liệu kiểm tra tàu ngoài khơi (OVID) được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của các thành viên OCIMF để cung cấp cơ sở dữ liệu về kiểm tra các tàu dịch vụ làm việc ngoài khơi theo cấu trúc của SIRE. Việc công nhận rằng ngành công nghiệp ngoài khơi có các quy trình khác với tàu chở dầu để đảm bảo cho các yếu tố thương mại.
Mục đích của OVID là cung cấp một công cụ kiểm tra dựa trên nền web và cơ sở dữ liệu về các báo cáo kiểm tra; Điều này sẽ được củng cố với sự chuyên nghiệp, và các thanh tra viên được đào tạo và công nhận. Về lâu dài, khát vọng OVID sẽ hình thành một cơ sở dữ liệu là trung tâm của việc lựa chọn và đảm bảo các tàu ngoài khơi, nhằm tăng cường sự an toàn cho các hoạt động trong ngành.


Benefits of OVID

OVID đã được thiết kế để cung cấp một số lợi ích tích cực cho các thành viên OCIMF / Diễn đàn các nhà sản xuất dầu khí (OGP) và các nhà quản lý tàu. Bằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu có các báo cáo kiểm tra cho các thành viên tham gia OVID, với kinh nghiệm đã chứng minh rằng số lượng kiểm tra sẽ giảm theo thời gian.
Việc kiểm tra đảm bảo như một phần của quy trình thuê tàu có thể được đẩy nhanh vì nhân sự soát xét có thể truy cập ngay lập tức vào thông tin đáng tin cậy về tàu và hiệu suất an toàn của tàu.
Các thành viên OCIMF đã hợp tác để phát triển một tài liệu và định dạng kiểm tra chung và sẽ giúp các thanh tra viên tiến hành thanh tra bằng cách sử dụng một tài liệu cốt lõi và các bổ sung cụ thể cho khách hàng; Điều này sẽ đơn giản hóa quy trình kiểm tra cho cả thanh tra viên và nhân viên tàu và cũng cung cấp cho nhân viên soát xét trong các công ty dầu khí tự tin hơn về nội dung báo cáo kiểm tra.
Việc cung cấp một tài liệu chi tiết kích thước và trang thiết bị chính của tàu sẽ cung cấp cho các nhà khai thác về tình trạng của con tàu đó và cung cấp một công cụ cho các nhóm dự án để sàng lọc trước các tàu có khả năng thực hiện các hoạt động cần thiết. Hồ sơ này này được kiểm soát bởi nhà điều hành tàu / đơn vị cho phép sửa đổi nhanh chóng để phản ánh các hoạt động nâng cấp, và do đó cho phép các nhóm dự án nhanh chóng đánh giá các khả năng mới của tàu.
Chủ sở của các tàu ngoài khơi sẽ nhanh chóng thấy lợi ích tích cực của việc kiểm tra dựa trên cơ sở dữ liệu vì nó sẽ hợp lý hóa quy trình trước khi thuê tàu và, đối với các nhà khai thác tàu có thẩm quyền củng cố hình ảnh tích cực của họ với khách hàng.