Tổng quan về Petrovietnam

TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM – PETROVIETNAM

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước, đóng vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Quy mô Tập đoàn:
– Tổng tài sản hợp nhất đến nay là 40 tỷ USD
– Nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất đến nay là 21,5 tỷ USD
– Liên tục giữ vai trò quan trọng đóng góp cho nguồn ngân sách Quốc gia

Đội ngũ gần 60.000 thành viên của Petrovietnam với năng lực chuyên môn cao cùng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo không ngừng, đã xây dựng cho đất nước một hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ chuỗi khép kín các hoạt động từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác tới tồn trữ, vận chuyển và chế biến với 5 lĩnh vực:
• Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
• Công nghiệp khí
• Chế biến dầu khí
• Công nghiệp điện và năng lượng tái tạo
• Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí chất lượng cao