THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Thanh tra viên

PVMR có đội ngũ thanh tra viên có thể đảm nhiệm công tác vetting tàu, Phương tiện nổi và cảng trong  và ngoài nước. Hiện nay các thanh tra viên bao gồm:

Thanh tra viên của PVMR Nhà thầu phụ
  1. Trần Văn Tiến;
  2. Đoàn Ngọc Nam (Sire Inspector);
  3. Others (Under training).

1. Sire Inspectors in many locations over the world;

2. Ovid Inspectors in some locations over the world;

3. Other Inspectors
 

Tất cả thanh tra viên của chúng tôi đều:

+ Có kiến thức tốt về các yêu cầu nêu trong nội dung thanh kiểm tra. Một số đạt chứng nhận của OCIMF.
+ Có kinh nghiệm trong việc thanh kiểm tra;
+ Kỹ năng và Ý thức nghề nghiệp tốt;

+ Tinh thần hợp tác tốt;
+ Có sức khỏe tốt.

EIC