THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Biểu phí thanh kiểm tra tàu

Biểu phí áp dụng kể từ ngày 01/05/2021:

1. Tàu Việt Nam:

i.      i. Phí cố định:

STT

Khoản mục

Phí (VND/vụ kiểm tra)

1

Tàu có trọng tải (GT) dưới 3,000 tonnes.

27,000,000

2

Tàu có trọng tải (GT) từ 3,000 tonnes đến dưới 5,000 tonnes.

36,000,000

3

Tàu có trọng tải (GT) từ 5,000 tonnes đến dưới 10,000 tonnes.

46,000,000

4

Tàu có trọng tải (GT) từ 10,000 tonnes trở lên.

52,000,000

 

 

 

ii.    Phí bổ sung: chỉ áp dụng khi thực tế có phát sinh.

-       Phí tính cho thời gian di chuyển: phí này sẽ áp dụng để tính cho số giờ di chuyển đến/trở về từ nơi làm việc của Thanh tra viên (bất kể di chuyển bằng ô tô hay máy bay). Nếu tổng số giờ di chuyển nhỏ hơn 3 giờ, mức phí sẽ tính 2,000,000 VND. Nếu nhiều hơn 3 giờ, sẽ tính mức 3,000,000 VND.

-       Chi phí cho lưu trú khách sạn, vé máy bay hoặc ô tô, đò ra tàu sẽ tính như thực tế phát sinh.

 

           -    Chi phí cho ngày chờ: 5,000,000 VND/ngày.

2.    Tàu mang cờ nước ngoài:

i.      Phí cố định:

STT

Khoản mục

Phí (VND/vụ kiểm tra)

1

Tàu có trọng tải (GT) dưới 3,000 tonnes.

                  35,000,000

2

Tàu có trọng tải (GT) từ 3,000 tonnes đến dưới 5,000 tonnes.

42,000,000

 

3

Tàu có trọng tải (GT) từ 5,000 tonnes trở lên.

52,000,000

 

ii.    Phí bổ sung: chỉ áp dụng khi thực tế có phát sinh.

-       Phí tính cho thời gian di chuyển: phí này sẽ áp dụng để tính cho số giờ di chuyển đến/trở về từ nơi làm việc của Thanh tra viên (bất kể di chuyển bằng ô tô hay máy bay). Nếu tổng số giờ di chuyển nhỏ hơn 3 giờ, mức phí sẽ tính 3,000,000 VND. Nếu nhiều hơn 3 giờ, sẽ tính mức 5,000,000 VND.

-       Chi phí cho lưu trú khách sạn, vé máy bay hoặc ô tô, đò ra tàu sẽ tính như thực tế phát sinh.

-       Chi phí cho ngày chờ: 7,000,000 VND/ngày.

2.    Phí soát xét Sire inspection report:

2,500,000 VND/01 lần soát xét.

3.    Phí kiểm tra Sà lan:

5,900,000 VND/01 vụ kiểm tra (đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm phí đi lại và lưu trú. Nếu phát sinh sẽ tính theo thực tế).

·      Ghi chú:

Tất cả các phí như nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (ngoại trừ phí kiểm tra sà lan).        

Phí vetting sẽ được xem xét điều chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

EIC