THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

FAQ

Có thể thực hiện việc kiểm tra tàu dựa trên các thông tin trao đổi qua điện thoại trong khoảng thời gian cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ không?

Không, các vụ kiểm tra chỉ được thực hiện dựa trên các yêu cầu bằng văn bản do chủ tàu/ người khai thác đưa ra. Không thực hiện vụ kiểm tra dựa trên các thông tin bằng miệng. Yêu cầu kiểm tra tàu phải gửi đến PV EIC trước ngày dự kiến kiểm tra ít nhất là 01 tuần, sau đó tiếp tục cập nhật các thông tin thay đổi ETA của tàu đến PV  EIC cho đến khi Thanh tra viên lên tàu thực hiện kiểm tra.


Các tin đưa ngày: 

EIC