THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Trao đổi kinh nghiệm

- OCIMF có 3 Diễn đàn Cảng dầu phân theo vùng địa lý: Western, European/Eastern và Asia Pacific

- Các Diễn đàn này tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh từ các hoạt động khai thác cảng tại khu vực. Đây là nơi các thành viên trao đổi các vấn đề thiết thực đến hoạt động khai thác cảng của mình, bao gồm toàn bộ các vấn đề kỹ thuật, pháp lý cũng như bố trí nhân sự… Các vấn đề có thể giải quyết ngay thì đưa vào Biên bản họp, các vấn đề lớn cần lấy ý kiến của các Diễn đàn khác, hoặc trở thành đề tài nghiên cứu, hoặc chưa kết luận được ngay, thì được ghi nhận để đệ trình lên cấp cao hoặc tiếp tục nghiên cứu, trao đổi trong các kỳ họp tiếp theo

- PetroVietnam tham gia Diễn đàn Châu Á – Thái bình dương.

- Đơn vị bạn có vấn đề kỹ thuật gì liên quan đến an toàn đối với con người, tài sản và môi trường cần trao đổi, xin gửi email cho chúng tôi: vetting@eic.com.vn. Chúng tôi sẽ giúp các bạn lấy ý kiến từ các chuyên gia trên toàn thế giới thông qua hoạt động của diễn đàn Châu Á – Thái bình dương.

EIC