THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Giới thiệu thanh kiểm tra cảng

Mục đích

Thanh kiểm tra an toàn cảng dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế được gọi tắt là “Thanh kiểm tra cảng” hay “Terminal SafetyAudit” nhằm mục đích:

 • Đảm bảo các kho cảng dầu khí thuộc tài sản của PVN được hoạt động với độ an toàn cao, phù hợp các quy định, hướng dẫn an toàn của Việt nam và quốc tế.
 • Nâng cao tính cạnh tranh và uy tín của các kho cảng PVN nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh khai thác kho cảng.

Phạm vi Thanh kiểm tra

Thanh kiểm tra cảng bao gồm các phần liên quan đến vùng nước trước bến, vùng cầu cảng, quan hệ giữa cảng với các bên hữu quan là cảng vụ , hoa tiêu, tàu lai, chính quyền  địa phương…

Bộ câu hỏi thanh kiểm tra an toàn cảng (Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment Questionnaires) được xây dựng cho các cảng dầu khí.

Bộ câu hỏi bao gồm 10 tiêu chuẩn (criteria), 2 bộ câu hỏi phụ và 2 phụ lục, trong đó: 10 tiêu chuẩn về tổ chức quản lý, hoạt động điều hành, giao tiếp cảng/tàu,…; 2 bộ câu hỏi phụ là 2 bảng check-lists, 2 phụ lục về tài liệu.  

Quan hệ các Bên

Trong thanh kiểm tra cảng dầu khí có các bên liên quan sau đây:

PVN:

 • Ban hành chính sách thanh kiểm tra an toàn cảng dầu khí
 • Giám sát chỉ đạo việc thực hiện Chính sách

Chủ cảng:

 • Gửi yêu cầu thanh kiểm tra an toàn cảng
 • Chuẩn bị tài liệu phục vụ thanh kiểm tra
 • Tự thực hiện thanh kiểm tra theo bộ câu hỏi
 • Phối hợp cùng thanh tra viên thực hiện việc thanh kiểm tra và ký danh sách khiếm khuyết
 • Lập kế hoạch khắc phục các khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình thanh kiểm tra
 • Thực hiện kế hoạch khắc phục khiếm khuyết
 • Thanh toàn phí thanh kiểm tra.

PVMR (PV EIC):

 • Nhận yêu cầu thanh kiểm tra và tổ chức công tác chuẩn bị.
 • Thực hiện thanh kiểm tra
 • Lập danh sách khiếm khuyết phát hiện
 • Đánh giá kế hoạch khắc phục khiếm khuyết của kho cảng
 • Lập báo cáo thanh kiểm tra
 • Báo cáo lãnh đạo Tập đoàn về kết quả thực hiện chính sách thanh kiểm tra cảng.

Thanh tra viên

Yêu cầu đối với thanh tra viên về an toàn cảng:

 • Có kiến thức tốt về cảng dầu khí
 • Có kiến thức tốt về bộ câu hỏi thanh kiểm tra an toàn cảng
 • Có đạo đức nghề nghiệp
 • Có sức khỏe tốt
EIC