THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

Giới thiệu thanh kiểm tra phương tiện nổi

Mục đích thanh kiểm tra Phương tiện nổi

 • Đảm bảo an toàn cao nhất trong các hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu khí ngoài khơi.
 • Đảm bảo các Phương tiện nổi tham gia cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu khí của PVN phải đạt chất lượng tốt, có đủ điều kiện an toàn, tránh các sự cố rủi ro mang tính tiềm ẩn cho tài sản của Tập đoàn, con người và môi trường.
 • Hỗ trợ các Chủ Phương tiện nổi Việt nam nâng cao khả năng cạnh tranh.
 • Nâng cao uy tín của Tập đoàn, các Công ty chủ mỏ dầu và Chủ Phương tiện nổi trên thị trường bảo hiểm….

Phạm vi thanh kiểm tra

Công tác thanh kiểm tra Phương tiện nổi bao gồm:

 • Tình trạng kỹ thuật (phần cứng)
 • Thuyền viên (phần mềm)
 • Hệ thống quản lý an toàn của Công ty và Phương tiện.

Bộ Câu hỏi thanh kiểm tra tàu  được xây dựng cho tất cả các loại Phương tiện, bao gồm 15 chương, trong đó có:

 • 9 chương về tình trạng kỹ thuật, khả năng hoạt động máy móc thiết bị
 • 1 chương về thuyền viên và người điều hành
 • 5 chương về hệ thống quản lý

Cơ sở pháp lý để PVMR thực hiện thanh kiểm tra Phương tiện nổi

Căn cứ:

 • Chủ trương đảm bảo an toàn trong hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu khí của PVN
 • Chủ trương triển khai thanh kiểm tra Phương tiện nổi của PVN 
 • Hướng dẫn của Chương trình OVID của OCIMF

Quan hệ các bên trong công tác thanh kiểm tra Phương tiện nổi

 • Đối tượng được thanh kiểm tra là các Phương tiện nổi cung cấp dịch vụ cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí, bao gồm:
  - Các tàu cung cấp vật tư, nhiên liệu; tàu hỗ trợ làm neo; tàu cẩu; tàu chữa cháy ; tàu kéo - đẩy
  - Các tàu rải ống, cáp; tàu phục vụ lặn, tàu cuốc, tàu thu gom dầu
  - Các tàu nghiên cứu, định vị, ROV
  - Các tàu chứa FSO, FPSO
  - Các giàn khoan tự nâng (Jack-up), tàu khoan
  - Các Phương tiện nổi khác phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khí
 • Tập đoàn Dầu khí:
  - Ban hành Chính sách Thanh kiểm tra tàu
  - Chỉ đạo, giám sát thực hiện Chính sách Thanh kiểm tra tàu
 • Chủ tàu/Người khai thác, quản lý tàu:
  - Đăng ký thanh kiểm tra
  - Chuẩn bị các hồ sơ
  - Phối hợp cùng thanh tra viên khi thanh kiểm tra Phương tiện.
  - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục khiếm khuyết.
  - Báo cáo kết quả khắc phục khiếm khuyết.
  - Thanh toán phí thanh kiểm tra Phương tiện.
 • PV MR:
  - Thực hiện việc thanh kiểm tra Phương tiện.
  - Duy trì hệ thống mạng quản lý dữ liệu thanh kiểm tra Phương tiện.
  - Báo cáo kết quả thanh kiểm tra Phương tiện.
  - Báo cáo kết quả thực hiên Chính sách Thanh kiểm tra Phương tiện nổi cho PVN
  - Thu phí thanh kiểm tra

Thanh tra viên

Yêu cầu đối với thanh tra viên:

 • Có kiến thức về Phương tiện nổi mà mình kiểm tra
 • Có kiến thức tốt về các yêu cầu nêu trong nội dung thanh kiểm tra.
 • Có kinh nghiệm trong việc thanh kiểm tra
 • Có đạo đức nghề nghiệp
 • Có sức khỏe tốt.
EIC