THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

FAQ

Thời hạn hiệu lực báo cáo kiểm tra của BSR là bao lâu?

Vui lòng quay lại với chính sách của chúng tôi, chính sách nêu rõ:
Nếu một tàu không có nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm cho tài sản của BSR, và kết quả kiểm tra tàu là “chấp nhận”, thời hạn hiệu lực được đưa ra cho các tàu như sau:

  • Nếu tàu nhỏ hơn 10 tuổi, thời hạn hiệu lực là 09 tháng.
  • Nếu tàu từ 10 tuổi trở lên, thời hạn hiệu lực là 06 tháng.

Các tin đưa ngày: 

EIC