THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

FAQ

Có phải chỉ thực hiện vụ kiểm tra trong khi tàu đang dỡ hàng không?

Chính sách vetting của BSR qui định tàu chỉ được kiểm tra trong trạng thái làm hàng (nhận hàng hoặc dỡ hàng, trong đó tốt nhất là dỡ hàng) nhằm cho phép đánh giá hệ thống và quy trình làm hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào việc xem xét hồ sơ của chủ tàu thỏa mãn và tình hình hoạt động của đội tàu đó, cũng như tình hình hoạt động của cảng, kiểm tra có thể xem xét thực hiện khi con tàu được kiểm tra trong tình trạng không có hàng.


Các tin đưa ngày: 

EIC