THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Tên truy cập:

Mật khẩu:


Đăng ký thành viên mới

EIC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MS. NGUYEN THI KIM NHUNG
DĐ: 0369 753 243
Email: nhungntk@pvmr.vn
vetting
QUẢNG CÁO
vetting

FAQ

Nếu tàu được chỉ định có kết quả kiểm tra/ hoặc chương trình được chứng nhận từ một tổ chức hàng hải quốc tế, ví dụ: OCIMF…thì con tàu này có được công nhận và chấp nhận vào hệ thống của BSR không?

Được chấp nhận, thời hạn hiệu lực được qui định như sau: đối với các tàu vừa trải qua kiểm tra do Shell, Petronas, Bp…thực hiện, có bản báo cáo theo chương trình Sire report và kết quả của vụ kiểm tra đó là "đạt" thì BSR đồng ý chấp nhận tàu đó. Với điều kiện hiệu lực còn hơn 03 tháng. Trong trường hợp như vậy, chủ tàu/ người khai thác phải trình cho PV EIC bản báo cáo kiểm tra tàu và thư phê duyệt từ Oil Major. Trên cơ sở đó, PV EIC sẽ tiến hành soát xét và đề nghị BSR chấp nhận tàu. Phí soát xét cho 01 tàu có báo cáo theo Sire report là 100 USD/ 01 lần soát xét.


Các tin đưa ngày: 

EIC